Kalkulatori.hr su u fazi testiranja.
Eventualne bugove i odstupanja od očekivanog rada
servisa možete javiti na info@kalkulatori.hr.