Česta pitanja

Koliko košta korištenje web servisa Kalkulatori.hr?

Korištenje servisa je besplatno.


Ispis izračuna?

Klikom na dugme Ispiši (smješteno ispod svakog izračuna) ili pritiskom Ctrl + P otvorit će se prozor s različitim opcijama ispisa. Možete birati ispis u PDF ili na fizički printer.


Koji formati datuma su podržani?

Aplikacija podržava format dd.mm.gggg. Umjesto ručnog upisa datum također možete izabrati iz padajućeg izbornika.


Formatiranje brojeva

Unosite li decimalne brojeve decimalni dio broja možete odvojiti točkom (npr. 1254.78) ili zarezom (1254,78). Za razdvajanje tisuća možete koristiti razmak (npr. 120 456).


Kako se unose dodatne stavke u kalkulatoru zateznih kamata?

Klikom na dugme Dodaj novu stavku možete izabrati unos nove glavnice, ovrhe ili uplate. U kamatnom listu stavke će biti kronološki poredane neovisno o redoslijedu kojim su unesene. Imate li glavnice odnosno ovrhe s istim datumom dospijeća zbrojite ih i unesite kao jedan iznos. Isto vrijedi i za uplate koje su izvršene na isti dan. Imate li glavnicu koja dospijeva na datum izvršene uplate iznos uplate oduzmite od glavnice i unesite kao uplatu u slučaju negativne razlike odnosno kao glavnicu u slučaju pozitivne razlike.


Za koje vremensko razdoblje je moguće izračunati zatezne kamate?

Zatezne kamate se mogu računati najranije od 30.5.1994.


Mogu li se mijenjati zatezne kamatne stope?

Ne.