Kalkulator drugog dohotka

Pomoću ovog kalkulatora izračunajte bruto ili neto iznos naknade za ugovor o djelu odnosno ugovor o autorskom djelu. Uz honorar autoru odnosno izvođaču izračun sadrži i sve poreze i doprinose koji se obračunavaju i plaćaju sukladno pozitivnim zakonskim propisima.


Osnova isplate
Iznos Vrsta obračuna
Mjesto prebivališta (prirez)

Rezultati