Kalkulator kamata na zajmove

Izračun kamata na zajmove između povezanih osoba sukladno zakonski propisanim stopama iz čl. 14. st. 3. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 114/23).

Vrsta obračuna
k.s. = 2,4%