Politika zaštite privatnosti i tajnosti podataka

Ova politika zaštite privatnosti i tajnosti podataka (dalje u tekstu: Politika) temeljni je dokument u kojem se opisuje kako SIMPLE DIGITS, obrt za informatičke usluge i savjetovanje, vl. Igor Tikvić, (dalje u tekstu: Pružatelj usluge) prikuplja, koristi i upravlja osobnim podacima korisnika. Korisnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja pristupa ili koristi web aplikaciju (dalje u tekstu: Web aplikacija), bez obzira koristi li besplatne stranice ili stranice za koje je potrebna pretplata te prijava s korisničkim imenom i lozinkom (dalje u tekstu: Korisnik).

Pružatelj usluge se obvezuje da će štititi privatnost Korisnika i koristiti samo one podatke koje Korisnik svojevoljno ustupi.

Za sve upite u vezi ove Politike otvorena je e-adresa: dpo@kalkulatori.hr.

Koje vrste podataka se prikupljaju

 1. Tehnički podaci tijekom posjeta

  Ovi podaci se odnose na tehničke podatke o pristupu koje Internet preglednik automatski prenosi web poslužitelju (serveru) prilikom pregledavanja mrežnih stranica, a to mogu biti:

  • vrijeme i datum pristupa
  • adresa mrežne stranice kojoj se pristupa
  • sadržaj zahtjeva (adrese i nazivi traženih datoteka)
  • informacije o korištenom pregledniku i operativnom sustavu (verzije, postavke jezika)
  • online identifikacijski podaci (npr. IP adresa, identifikacija uređaja, ID-ovi sesija)
  • poruke o pogreškama, gdje je to primjenjivo (ako se traženi sadržaj ne može prikazati)
  • clickstream dolaska i odlaska s mrežne stranice

  Ovi podaci se prikupljaju i obrađuje putem kolačića treće strane - Google Analytics.

 2. Registracijski podaci

  Tijekom registracije od korisnika se traže registracijski podaci - ime i prezime i e-mail adresa. Ovi podaci se koriste za stupanje u kontakt sa korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja te za osiguravanje privatnosti korisnika pri kontroli statusa korisnika ili promjene podataka.

 3. Kontakt podaci

  Kontakt podaci se odnose na komunikacijske podatke koje Korisnik unosi putem obrasca za kontakt na mrežnim stranicima, putem e-maila ili na drugi način. Ovisno o kanalu komunikacije, to može obuhvaćati npr. podatke za kontakt (npr. e-mail adresu ili telefonski broj) i sadržaj poruke. Telefonski razgovori između Pružatelja usluge i Korisnika se ne snimaju.

 4. Pretplatnički podaci

  Pri ugovaranju pretplate tražit će se osobni podaci Korisnika (poput imena i prezimena ili naziva organizacije, adresa, kontakt telefon). Ti podaci koristit će se isključivo za realizaciju usluge. Podaci o plaćanju (poput broja kartice, i sl.) posebno su zaštićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičnim kućama radi autorizacije plaćanja, nedostupni Pružatelju usluge, a dostupni samo ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje takvih podataka. Pretplatnički podaci također uključuju i komunikaciju unutar korisničke podrške, npr. prigovore i zahtjeve Korisnika upućene Pružatelju usluge kao i servisnu komunikaciju nekomercijalnog karaktera kao što su sigurnosne informacije i tehnička pomoć.

Obrada i sigurnost podataka

Obrada podataka obuhvaća bilo koju radnju izvršenu na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Osobni podaci se obrađuju iz više razloga tehničke, administrativne i operativne naravi, primjerice:

 • za potrebe vođenja Web aplikacije i poboljšanja funkcionalnosti
 • za potrebe internih postupaka poput rješavanja tehničkih problema, analize podataka, testiranja, istraživanja, statistike i drugih uvida
 • za potrebe ostvarivanja ugovornog odnosa s Korisnikom (npr. ostvarivanje pretplatničkog odnosa)

Osobni podaci se pohranjuju na poslužitelje kojima upravlja treća strana (uključujući cloud usluge treće strane). Pritom se primjenjuu odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osobni podaci zaštitili i spriječio neovlašten pristup od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prijenos podataka putem interneta nije posve siguran. Pružatelj usluga poduzima maksimalne napore, ali ne može jamčiti sigurnost podataka koji se prenose na mrežnu stranicu; svaki takav prijenos Korisnik poduzima na vlastiti rizik.

Kako i kome se otkrivaju osobni podaci

Pružatelj usluge se obevezuje da neće prodavati osobne podatke Korisnika, nit će podatke učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada je to određeno zakonom ili radi zaštite prava Pružatelja usluge uključujući Uvjete korištenja sukladno zakonskim propisima koji su na snazi.

Koliko dugo se čuvaju osobni podaci

Osim ako ovdje nije drukčije navedeno, podaci Korisnika se pohranjuju samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje ugovornih ili zakonskih obveza Pružatelja usluge ili svrhe za koje su podaci izvorno prikupljeni.

U svim ostalim slučajevima osobni podaci Korisnika bit će izbrisani, osim podataka koje se moraju zadržati u skladu sa zakonskim razdobljima čuvanja.

Prava Korisnika

 1. Pravo na ispravak i ažuriranje osobnih podataka

  Korisnik u bilo kojem trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na mrežnim stranicama gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na internetskim stranicama bit će zabilježene i unutar samog poslovnog programa odmakom od 24 sata.

 2. Pravo na zaborav

  Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na e-adresu dpo@kalkulatori.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja, osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje zakonskih prava Korisnika.

  Jednako tako korisnik može i samostalno obrisati korisnički račun na aplikaciji. Brisanjem korisničkog računa trajno i nepovratno se brišu svi podaci na korisničkom računu uključujući i osobne podatke korisnika.

 3. Pravo na povlačenje suglasnosti (privole)

  Korisnik ima pravo na povlačenje bilo kakve suglasnosti (privole) koju je prethodno dao. U tom slučaju Pružatelj usluge se obvezuje da u budućnosti više neće nastaviti obradu podataka koja se temeljila na pristanku Korisnika. Povlačenje pristanka neće utjecati na zakonitost obrade temeljem pristanka prije njegovog povlačenja.

 4. Pravo na prigovor

  Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka Korisnik i dalje smatra da ima osnove za prigovor isti može podnijeti slanjem elektroničke pošte na e-adresu dpo@kalkulatori.hr. Prijava se može podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Izmjene i dopune ove Politike

Politika zaštite privatnosti i tajnosti podataka ažurirat će se povremeno, prilikom prilagodbe novim verzijama Web aplikacije ili prilikom promjena u zakonskoj regulativi.

Materijalne promjene biti će dokumentirane u ovom dokumentu, te će ukoliko je potrebno, Pružatelj usluge osigurati privolu Korisnika.